האם הוריך זקוקים לעזרה בבית?

בדוק זאת באמצעות סקר נגישות קצר הבוחן את התנהלותם

אבא / אמא

.

האם הוריך זקוקים לעזרה בבית?

בדוק זאת באמצעות 

סקר נגישות קצר